Tohi

Duurzame cacao met certificaat

Om de beste producten te krijgen bevoorraadt onze cacaoleverancier zich in vele landen.

Ongeacht het land van herkomst van onze cacaobonen hechten wij bijzonder veel belang aan verantwoorde bevoorrading en aan kansen op een duurzame toekomst voor de volgende generaties. Daarvoor werken wij nauw samen met de belangrijkste belanghebbenden. We zijn ervan overtuigd dat de uitdagingen van de sector, zoals het inkomen van de telers, kinderarbeid, dwangarbeid en ontbossing, alleen kunnen worden aangepakt met alle actoren in de cacao- en chocoladebranche en door de consumenten erbij te betrekken.

Steun voor kleine cacaotelers

Onze leveranciers zijn op het terrein actief en rechtstreeks betrokken bij duurzame ontwikkelingsprojecten met kleine exploitanten van cacaoplantages. Bovendien ondersteunen en realiseren zij sinds 1 oktober 2020 het initiatief Living Income Differential (LID) van Ivoorkust en Ghana.

Respect voor ethiek en integriteit in de toeleveringsketen

De bestaande internationale normen komen bovenop de specifieke inspanningen van onze leveranciers om elke schakel in de toeleveringsketen te bestrijken tot aan de bron, met andere woorden de telers en de plantages.

Bescherming van de mensenrechten

De bescherming van de mensenrechten in de gehele toeleveringsketen is een essentieel element. Aan de hand van de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de fundamentele beginselen en rechten op het werk spreekt het voor zich dat de normen van de sector strikt worden nageleefd.

Dankzij hun directe lokale aanwezigheid ontwikkelen onze leveranciers een innovatieve en systemische aanpak om kinderarbeid te bestrijden. Omdat toegang tot gezondheid en veiligheid eveneens een prioriteit is, financieren en controleren zij de bouw van gezondheidsinfrastructuur en drinkwatervoorzieningssystemen in plattelandsgebieden.

Op mondiaal niveau verbinden zij zich ertoe de hieronder vermelde IAO-overeenkomsten na te leven:

  • Geen discriminatie op grond van ras, huidskleur, godsdienst, nationaliteit of sociale afkomst
  • Geen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Geen dwangarbeid
  • Geen onaanvaardbare vormen van kinderarbeid
  • Geen uitbuiting van mensen en van plaatselijke gemeenschappen

Een ontbossingsvrije en bosvriendelijke toeleveringsketen voor cacao

Onze leveranciers erkennen eveneens de milieu-uitdaging van de cacaoteelt en de dreiging van de opwarming van de aarde. Als toonaangevend voedingsbedrijf willen zij op milieugebied een actieve rol spelen in de toeleveringsketen van cacao en wereldwijd tegen 2025 tot koolstofneutraliteit komen en tegen 2030 de waterhuishouding in evenwicht krijgen, onder meer door niet te ontbossen en door bossen te herstellen.