Ecologie

Bij Tohi staat respect voor het milieu centraal. Sinds begin 2008 buigt dit bedrijf zich over de problematiek van de broeikasgassen. Dolfin wenst haar eigen impact op het klimaat te kennen om de nodige CO2 - verminderingen en compensatie te kunnen doorvoeren.

In samenwerking met CO2 logic werd een co2 - audit uitgevoerd van Dolfins directe CO2 - uitstoot. De chocolaterie wil haar uitstoot met 15 % verminderen. Door deze oefening is het bedrijf bewust geworden van zijn bijdrage aan de opwarming van de aarde. Een sociaal en milieucharter werd hiervoor ontwikkeld. Dit is een eerste stap die in combinatie met andere maatregelen het verschil kan maken.

Om haar resterende CO2-uitstoot te compenseren, werkt Dolfin dit jaar mee aan een project in Oeganda. In dat land hangt 95 % van de bevolking af van hout en houtskool voor de bereiding van hun dagelijkse maaltijden. Daardoor is ontbossing een zwaar probleem geworden. Het project wil dan ook de bomen redden, de ontbossing terugdringen en een betere levenskwaliteit garanderen voor de bevolking door de schadelijke luchtvervuiling in hun huizen te bestrijden. Op die manier bevordert het project in heel het land de toegang tot technologisch verbeterde houtkachels. Elke kachel doet het hout- en houtskoolverbruik met 40 % dalen in vergelijking met andere kookmethoden, en levert een besparing op van 75 USD per gezin per jaar. Bovendien zorgen deze kachels ook voor een minder schadelijke uitstoot van vervuilende stoffen, die vaak ademhalingsziekten veroorzaken bij vrouwen en kinderen. Dankzij dit project helpt Dolfin niet alleen de CO2-uitstoot te verminderen, maar kregen ook 95 gezinnen een houtkachel. 

Door progressief aan CO2 - verminderingen en compensatie te doen, ontwikkelen Dolfin en haar werknemers de nodige filosofie om zich voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen van ons tijdperk.